De kleine letterkes...

Fotografie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ESTHER DAAMEN FOTOGRAFIE PER 01 JANUARI 2016

 

Gegevens onderneming

Esther Daamen Fotografie

Weimortels 58

3920 Lommel 

E: info@estherdaamen.be  ---  W: www.estherdaamen.be

F: estherdaamenfotografie  ---  I: esther.daamen.fotografie

BTW: BE0504.919.642    ---   BANK: BE13 3632 0487 3639

Bij het maken van een afspraak gaat U automatisch akkoord met volgende voorwaarden:
 

Artikel 1 – Privacy verklaring

Alle persoonlijke -en persoonsgegevens worden enkel voor interne doeleinden gebruikt. Dit houdt in dat op geen enkel moment informatie aan derden wordt gegeven of op geen enkele manier beschikbaar wordt gemaakt voor mensen niet opgenomen in deze overeenkomst.
Meer informatie over je privacy vind je hier - PRIVACY VERKLARING 

Artikel 2 – Algemeen/boekingen

Uw boeking is pas definitief na een ingevuld boekingsformulier en een aanbetaling van 50% van de door klant gekozen reportage.


Er zal door de klant geen schadevergoeding geëist kunnen worden indien de fotosessie door technisch defect niet kan doorgaan, of indien de foto’s hierdoor mislukken, gewist of beschadigd raken. Esther Daamen Fotografie verplicht zichzelf de kans op eventuele storingen of gebreken zo veel mogelijk uit te sluiten.

In geval van ziekte of verhindering van de fotografe, neemt een gelijkwaardige fotograaf de sessie over in de stijl van Esther Daamen Fotografie. Indien dit niet mogelijk is, zal er in overleg met de klant een afspraak gemaakt worden voor een nieuwe fotosessie, met dezelfde overeenkomst als bij de eerste sessie.

De geleverde prestaties en diensten zijn een inspannigsverbintenis, geen resultaatverbintenis
Dit houdt in dat er geen aanspraak gemaakt kan worden op terugbetaling indien door bepaalde factoren minder goede foto's worden geleverd. Zoals kinderen die niet luisteren, instructies die niet opgevolgd worden, weersomstandigheden, en nog veel meer...
Als je tijdens een reportage ergens ontevreden over bent of iets niet mooi vindt, dan moet je dat direct tegen mij zeggen. Dat geeft mij namelijk de kans om iets anders te doen. Klachten achteraf hierover worden als niet gegrond beschouwd.

Het aantal foto's kan nooit op voorhand worden vastgelegd, dit hangt af van verschillende factoren.

Het is niet toegestaan tijdens de fotoreportage zelf te fotograferen. Niet met een camera, maar ook niet met uw smartphone.
Dit omdat de optimale concentratie van het model naar de fotograaf moet gaan en niet afgeleid dient te worden.

Cadeaubonnen zijn een jaar geldig vanaf de uitgifte datum. De sessie dient binnen het jaar plaats te vinden en ten laatste 3 maand voor het vervallen van de bon vastgelegd te worden. Verlengen van de cadeaubon kost €25,00 per maand. Cadeaubonnen worden niet ingeruild tegen geld, 2 maanden na het vervallen van de cadeaubon vervalt ook het aankoopbedrag en de mogelijkheid tot verlenging.

 

Esther Daamen Fotografie behoudt zich het recht voor om de informatie op de website ten allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen. Uit de informatie die op de website staat kunnen geen rechten worden ontleent.

Artikel 3 – Publicatierecht
 

Bij het boeken van een shoot geeft de klant toestemming aan de fotografe om een zelf te bepalen selectie van de opnames op de website te plaatsen, te gebruiken voor deelname aan fotowedstrijden, publicatie in vakbladen of te tonen op exposities, op fora te plaatsen, te gebruiken als portfolio of als voorbeeld in (online) advertenties. (De klant ontvang hiervoor geen vergoeding)
De foto’s op de website zijn beschermd door het watermerk/lage resolutie. De fotografe kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de afbeeldingen buiten haar medeweten elders op het net worden geplaatst.
Indien de foto's niet gedeeld mogen worden publicatie, dient de klant dit vooraf te verwittigen.

Artikel 4 – Auteursrecht
 

De klant bevestigt, dat hij/zij begrijpt geen aanspraak te kunnen maken op het auteursrecht. De klant gebruikt de grote bestanden zonder watermerk alleen voor privé doeleinden. Publicatie en/of duplicatie middels privé social media is toegestaan mits het geen commerciële doeleinden betreft en de klant de hiervoor geleverde bestanden gebruikt inclusief naamsvermelding. Dit zijn de bestanden voorzien van het watermerk van Esther Daamen Fotografie.

 

  • Publicatie en/of duplicatie voor commerciële doeleinden is niet toegestaan zonder toestemming van Esther Daamen Fotografie.
  • Het ontvangen van de foto’s geeft klant hen niet automatisch de rechten op de foto’s. Klanten, verbinden zich ertoe de gedigitaliseerde foto’s in hun oorspronkelijke vorm te bewaren.
  • Verkleiningen met behoud van de oorspronkelijke verhoudingen zijn wel toegestaan; uitsneden (crops), beeldbewerkingen en het toevoegen of verwijderen van bijkomende teksten en logo’s is echter niet toegestaan. Het model heeft geen exclusiviteitsrecht op de gemaakte opnamen, noch op de stijl of de bewerkingen die op de foto’s wordt toegepast.

Artikel 5 – Leveringstermijn
 

Binnen twee weken na de datum van de fotosessie ontvangt u een bericht dat u uw foto’s klaar zijn en ontvangt U een voorselectie van de mooiste foto's. Deze foto's ontvangt u in lage resolutie en voorzien van een watermerk/logo van Esther Daamen Fotografie. Wegsnijden van het logo is NIET toegestaan. U maakt uit de voor selectie een keuze van de gewenste foto's en deze krijgt u nadien toegestuurd in hoge resolutie en zonder watermerk/logo.

De leveringstermijn voor de digitale bestanden bedraagt maximum 2 weken na het maken van uw keuze, tenzij anders overeengekomen.
U ontvangt tevens een link naar de webshop van Esther Daamen Fotografie waarop u rechtstreeks extra bestanden, afdrukken of bijvoorbeeld wand decoratie kunt bestellen.

De leveringstermijn voor producten is afhankelijk van de leverancier. Wij doen ons uiterste best om de gekozen producten zo snel mogelijk bij u af te leveren.

Artikel 6 - Verlies van de geleverde foto's

 

Bij verlies van de geleverde foto's in HR, is uw map opnieuw te bestellen tegen een administratiekost van € 35.
Foto's blijven 2 jaar gearchiveerd. Na deze periode kunt U ze niet meer opvragen.

Artikel 7 – Producten
 
Fotografie

Esther Daamen Fotografie levert altijd de foto’s van een fotosessie digitaal op groot formaat (HR-JPG) zonder watermerk.  Daarnaast worden zij geleverd op digitaal web-formaat (JPG) voorzien van watermerk (bij gebruik op internet en social media e.d. is de klant verplicht het web-formaat te gebruiken). De digitale bestanden worden bewerkt naar stijl en smaak van Esther Daamen Fotografie, hier gaat u als klant mee akkoord. De fotografe bepaald welke selectie foto’s aan haar kwaliteitseisen voldoen voor de klant. Onbewerkte foto’s worden niet geleverd en zijn niet te koop.

 

Artikel 8 – Betaling
 

Het overeengekomen bedrag wordt vooraf bepaald.
Uw boeking is pas definitief bij een aanbetaling en getekend boekingsformulier. Bij last minute boekingen moet de betaling zo spoedig mogelijk of CASH ( op de dag van de sessie ) worden voldaan.

De fotosessie is pas gereserveerd wanneer de betaling voldaan is.

 

Bij annuleren zonder geldige reden rekent Esther Daamen Fotografie €50,00 annuleringskosten.
 

Bij het afzeggen van of niet op komen dagen bij de sessie gelden de volgende regels:

– Afzeggen binnen 48 uur : annuleringskosten a € 50,00

– Afzeggen binnen 24 uur of niet op komen dagen het gehele bedrag, welke achteraf gefactureerd worden.
Indien de gebruiker bij niet tijdige betaling haar vordering ter incassering aan derden uit handen heeft gegeven, zal de wederpartij gehouden zijn tot integrale vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten.

*In bepaalde situaties kan er afgeweken worden van de annuleringskosten. De fotografe bepaald wanneer u recht heeft op volledige restitutie.

 

Artikel 9 - Overmacht​

Indien er sprake is van een annulering op basis van overmacht is Esther Daamen Fotografie niet verplicht betaalde gelden te retourneren.
Eventuele gereserveerde en betaalde diensten die vanwege overmacht niet door kunnen gaan zullen verzet worden naar een later tijdstip of de klant ontvangt een voucher voor het betaalde bedrag met de geldigheidsduur van 1 jaar. 
Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Esther Daamen Fotografie geen invloed kan uitoefenen en waardoor Esther Daamen Fotografie niet in staat is de verplichtingen na te komen.

 

Artikel 10 – Extra kosten
 

De kosten die niet inbegrepen zijn in het pakket worden na de fotosessie in rekening gebracht. Dit verschuldigde bedrag moet

binnen een termijn van 5 werkdagen op rekening van Esther Daamen Fotografie staan. Extra kosten zijn kosten die niet in het pakket zijn inbegrepen zoals parkeerkosten, reiskosten of bijbestelde foto’s en/of producten welke buiten het pakket vallen. Er zullen geen producten geleverd worden voordat het verschuldigde bedrag ontvangen is.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid en klachten

Schade

De fotograaf is voor, tijdens of na de fotosessie niet aansprakelijk voor:

* schade bij de opdrachtgever

* indirecte schade bij het gevolg van gebruik of diensten

* lichamelijke of materiële schade door bijvoorbeeld vallen, stoten of uitglijden

* verlies en/of beschadiging van eigendommen van de opdrachtgever/familieleden

Foto gerelateerd
De fotograaf is na de fotosessie niet aansprakelijk voor:

* kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken, etc. die niet door de fotograaf geleverd zijn.
* vertragingen op leveringen, dit wordt aangeleverd door een derde partij en bij eventuele vertragingen zullen wij u, indien mogelijk, op voorhand of anders meteen verwittigen.

 

Voor alle betwistingen en geschillen inzake de onderhavige overeenkomst behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van het vredegerechten Limburg - zetel Neerpelt, Justitielaan 3, 3910 Pelt en de Ondernemingsrechtbank Antwerpen - afdeling Hasselt, parklaan 25 bus 6, 3500 Hasselt.

Klachten

Klachten dienen binnen 5 dagen schriftelijk kenbaar gemaakt te worden. Liefst per aangetekende post. 

Het Belgische recht is van toepassing op deze overeenkomsten. Alle geschillen die zouden voortvloeien uit de uitvoering van de overeenkomst en alle betwistingen omtrent de interpretatie van de overeenkomst dienen voorgelegd te worden aan de rechtbank van het arrondissement Hasselt.
 

( laatste aanpassing 12/09/2022 )

Digitale diensten en producten

Algemene Voorwaarden

Esther Daamen (hierna: “Kaartjes En Zo”) draagt totale klanttevredenheid zeer hoog in het vaandel. Bovendien zijn onze voorwaarden volledig in lijn met de Belgische en Europese wetgeving. Mocht je echter toch nog klachten en/of opmerkingen hebben kan je ons steeds contacteren via info@estherdaamen.be.

1.  Voorwaarden

Kaartjes En Zo heeft steeds het recht deze voorwaarden en/of de inhoud van de site te wijzigen behoudens de wettelijke voorwaarden.

2.  Overeenkomst

De overeenkomst tussen jou en Kaartjes En Zo komt tot stand op het moment dat je een bestelling hebt geplaatst bij Kaartjes En Zo. De bevestiging ontvang je op het door jou opgegeven e-mailadres. Kaartjes En Zo erkent dat elektronische communicatie zowel als bewijs kan dienen voor de bestelling als goedkeuring van de proef. Door het accepteren van de voorwaarden erken je dit eveneens.

Het gebruik van de website van de ondernemer is gratis. Om aankopen te doen op de website van Kaartjes En Zo moet je echter minimum 18 jaar oud zijn. Indien je jonger dan 18 bent, moet je ouder of voogd de aankoop afsluiten.

Door akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden, bevestig je dat je aan deze leeftijdsvoorwaarden voldoet. de ondernemer behoudt zich het recht voor om de toegang eenzijdig en zonder voorafgaande waarschuwing af te sluiten indien blijkt dat je minderjarig bent.   Het is tevens niet toegestaan om gebruik te maken van andermans identiteit, van proxy’s en tijdelijke emailadressen.

 

3.  Transport

Kaartjes En Zo besteedt de grootst mogelijke zorg aan jouw bestelling. Daarom maakt Kaartjes En Zo uitsluitend gebruik van gerenommeerde vervoers-organisaties. Vanaf het moment dat een zending is aangeleverd aan de vervoersorganisatie kan de ondernemer hierop geen invloed meer uitoefenen. de ondernemer kan dan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor leveringen die niet op het verwachte tijdstip plaatsvinden. Voor klachten en/opmerkingen kan je natuurlijk wel terecht bij onze klantendienst via info@estherdaamen.be.

4.  Beschadiging en risico bij transport

Eventuele problemen tijdens het transport van jouw bestelling (beschadiging of verlies) dienen binnen de 8 dagen uitsluitend via info@estherdaamen.be gemeld te worden. Elk geval wordt door onze klantenservice afzonderlijk beoordeeld en opgevolgd.

5.  Leveringstermijn

Voor details over de leveringstermijnen, verwijzen we naar de leveringsinformatie in de Veelgestelde Vragen. Op de verzendingspagina van jouw bestelling kan je kiezen uit verschillende opties. De opgegeven levertijden zijn slechts een indicatie en houden geen rekening met onvoorziene vertragingen.

 

Indien de levering door overmacht wordt verhinderd of uitermate wordt bezwaard, heeft Kaartjes En Zo het recht om de overeenkomst aan de omstandigheden aan te passen dan wel de overeenkomst te verbreken. De klant ziet uitdrukkelijk af van eventuele schadevergoeding.

6.  14 dagen bedenktijd en beëindiging van de overeenkomst

Het annuleren van de bestelling is door jou te allen tijde mogelijk binnen 14 dagen, tenzij de producten al bedrukt zijn. De gepersonaliseerde producten zijn vervaardigd volgens de specificaties van de klant en hebben derhalve een persoonlijk karakter. Daarom kunnen ze niet teruggenomen worden en is annuleren van de betreffende bestelling niet mogelijk.

Artikelen die niet gepersonaliseerd zijn, kunnen binnen 14 werkdagen teruggestuurd worden. We adviseren wel altijd om even te overleggen met onze klantendienst, wie weet is er een andere, snellere oplossing mogelijk. De terugbetaling wordt binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen  aan jou voldaan.

Let op: Voedsel- en hygiëneproducten kunnen om gezondheids- / veiligheidsredenen niet worden teruggenomen (bijvoorbeeld: zeep, snoep, koekjes, wijn en chocolade, alcoholische handgel, enz.)

7.  Betaling

Betalen is volledig transparant en gebeurt in een beveiligde omgeving ( Mollie )

Bancontact/Maestro

Bij deze betaalmethode kan u direct tijdens het bestelproces de betaling afhandelen met jouw eigen bank via uw digipass. Je rekent af in uw vertrouwde internet betaalomgeving, op basis van specifieke beveiligingsmethodes van uw eigen bank.

Paypal

Je logt in met uw persoonlijke Paypal-account. Via een beveiligde SSL-procedure wordt gezorgd voor een correcte afhandeling van uw betaling.

8.  Klachten en/of opmerkingen

Mocht je niet tevreden zijn met de geleverde kaarten of service van Kaartjes En Zo, dan kan je Kaartjes En Zo steeds bereiken via info@estherdaamen.be of via whatsapp op 0468/001790 op werkdagen van 10u tot 15u00.  

9.  Prijzen

Alle door Kaartjes En Zo aangeboden prijzen van artikelen zijn incl. BTW. Ze blijven geldig gedurende 1 maand nadat het aanbod aan u is toegezonden. Een eventuele kortere geldigheidsduur zal specifiek bij een individueel aanbod vermeld worden. Kaartjes En Zo behoudt zich het recht voor om aangeboden prijzen te verhogen na het verstrijken van de overeengekomen leveringstermijn. In dat geval heb je het recht / de bevoegdheid om jouw bestelling alsnog te annuleren en de overeenkomst op te zeggen.

 

10.  Gegevensbeheer en Privacy

Kaartjes En Zo houdt zich volledig aan de Belgische en Europese wetgeving betreffende grensoverschrijdende verkopen per post en op afstand. De verantwoordelijke voor de verwerking van jouw gegevens is Kaartjes En Zo. Alle gegevens die je ons doorgeeft worden door ons opgeslagen en gebruikt voor interne en automatische verwerking in het kader van een verantwoord klantenbeheer en bedrijfsvoering, zoals verwerking van bestellingen en klantenbeheer, alsmede het toesturen van eigen commerciële aanbiedingen en/of van door ons zorgvuldig geselecteerde derden. Wij verstrekken geen gegevens aan derden die uw persoonlijke levenssfeer aantasten. Je beschikt uiteraard over het recht van toegang tot een verbetering van uw gegevens. Wens je geen mailings meer van ons te ontvangen, dan kun je ons dat schriftelijk mededelen. Heb je bezwaar tegen verstrekking van naam- en adresgegevens aan derden, dan kan je ons dat eveneens schriftelijk mededelen via info@estherdaamen.be. Wij houden ons volledig aan de Commissie ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. Alle details omtrent gegevensgebruik en privacy op de website vind je terug in de privacy verklaring.

De consument bevestigt kennis te hebben genomen van de keuzemogelijkheid om wel of niet aanbiedingen van Kaartjes En Zo en zorgvuldig geselecteerde derden (uit alle sectoren) te ontvangen.

Jouw account bij Kaartjes En Zo is geldig voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik en kan niet overgedragen worden. Je bent zelf volledig zelf verantwoordelijk voor de geheimhouding van je wachtwoord. Kaartjes En Zo kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor enige schade, direct of indirect, die je zou oplopen ten gevolge van ongeoorloofd gebruik van je wachtwoord door derden.

11.  Kopiëren

Kopiëren en/of namaak wordt bestraft. Geen van de ontwerpen van deze website mag worden vermenigvuldigd door middel van druk, kopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van de uitgever. De vervaardiger en/of gebruiker verbeurt jegens Kaartjes En Zo voor elke overtreding van dit verbod een niet voor vermindering vatbare boete van € 5.000,-

12.  Correspondentie Kaartjes En Zo

Alle correspondentie over deze voorwaarden gebeurt rechtstreeks met Kaartjes En Zo.

Whatsapp: 0468/001790 of e-mail: info@estherdaamen.be

13.  Geschillen

Alle geschillen aangaande de gesloten overeenkomst worden beheerst door het Belgisch recht. Enkel de rechtbanken van  zijn bevoegd om van dergelijke geschillen kennis te nemen. Van deze regeling kan enkel door Kaartjes En Zo worden afgeweken.